Ролята на държавата

На продуктовия пазар винаги съществува равновесие между търсенето и предлагането. На пазара обаче, влияят и други фактори, наречени още външни ефекти, които не зависят пряко от двете основни страни на пазара. Външни са ефектите върху трети страни, които не са преки участници в пазара, но са засегнати от него. Тези ефекти се делят на положителни и отрицателни. Отрицателните, наречени още вреда, са например замърсяването на околната среда от конкретен производител. Това замърсяване вреди не просто на потребителите, а на цялото население. Положителният ефект се нарича полза. Като пример можем да дадем витамините, които достигайки до възможно по-голям брой хора, толкова по-малко ще боледува цялото население.

ПАЗАРНИ ДЕФЕКТИ

Пазарният дефект е състояние на пазара, което оприличава на провал. Това е несъвършенство на пазара, при което разпределението на стоки и услуги не е оптимално. Пример за това е разпространението на цигари – те са навсякъде, но вредятна населението. Наличието на подобни несъвършеснтва на пазара водят до необходимостта държавата да се намеси активно с механизми за регулиране и контрол на пазара.

ДЪРЖАВАТА

Държавата е заинтересована страна в предприемаческия процес, която играе съществена роля не само в плановата икономика, но и в пазарната. Тя създава закони, регламентира правото на собственост о гарантира спазването на нормативната уредба. Тази форма на намеса на държавата с цел благоденствие на обществото се нарича държавна намеса. Публичните блага са стоки и услуги, които се потребяват от всички в обществото, като има момент на равноспоставеност – никой не може да лиши друг от ползването им. Здравеопазване, образование и отбрана са обществени услуги, пример за публични блага.

One comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *