Професионална пригодност

Днес ще се запознаем с един друг аспект на Предприемачеството, а именно професионалната пригодност, професионалната квалификация и образователните интереси.

НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ

https://www.nsi.bg/bg/content/261/basic-page/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5

Според нея, професията е понятие, под което се разбира цялата съвкупност от длъжности, чиито основни функции и задачи се характеризират с много прилики помежду си. Специалността е по-тясното понятие, което включва в себе си знания и умения за конкретен вид трудова дейност, свързана с една професия. Запомнете, че те се придобиват чрез специално обучение или професионално образование.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНТЕРЕСИ

Те са това, което може да ни даде насока каква да бъде бъдещата ни професионална ориентация. Благодарение на образователните интереси на личността, ние задълбочаваме интересите и познанията си в областите, които дълбоко ни вълнуват. На основата им се формират и професионалните интереси. Те пък от своя страна, обуславят бъдещата кариерна реализация. Други фактори обаче, които ги определят, са родители, семейство, общество, приятели, материалните и духовните потребности.

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРИГОДНОСТ

http://www.psixolozi.info/2018/04/profesionalna-prigodnost.html

http://nfri.bg/documents/biblioteka/sistemaA5.pdf

Професионалните интереси са елемент от професионалната пригодност. Тя представлява нашата способност да работим в трудова среда, характерна за дадена професия. Според Международната организация на труда, пригодността означава още: работа в екип, поемане на рискове и други житейски умения. Тези умения в днешни дни са изключително важни за успешната личност. Благодарение на тях, личността се възползва максимално от образованието, което има.

ПРИГОДНОСТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

https://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=690

Пригодността през целия живот означава, човек да усъвършенства, развива и учи през целия живот. Поради динамиката на всички процеси в днешни дни, личността трябва непрекъснато да поддържа актуални своите знания, за да бъде конкурентноспособен в променящата се среда.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМА ТЕХНИКА

Това е техника, задвижвана от разстояние

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/41362-inovativno-predpriyatie-na-godinata-inspektira-elektroprovodnata-mrezha-s-dronove

One comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *