Какво е политическата власт

Има множество философски теории за политическата власт, но днес ще се запознаем са най-важните. Макс Вебер казва, че властта е обществено отношение, което е свързано с някакъв конфликт между страните. Силата винаги върви заедно с властта, а държавата е форма на организация на обществени отношения, чрез разпределяне на властта, благодарение на което хората са обединени и защитени. Основни нейни характеристики са население, власт и територия.

Класова концепция на политическата власт – според нея властта е икономическо господство на една класа над друга.
Елитарна концепция – властта е отношение на елита с масата. Политическата власт произлиза от неравенството между хората.
Структурно-функционална концепция – политическата власт е вторична и произтича от обществото
Бихейвиористка концепция – властта е резултат на сложни психологични процеси, изразени в поведението на хората.

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

То представлява съвкупност от дейности по управление на държавата. включва създаването на закони, тяхното прилагане, организиране на данъчно облагане, обществено осигуряване, отбрана, външна политика и други.

Държавата има два вида функции – естествени – това са стопанските и социалните. Те са винаги в сферата на частния живот на човека – отнасят се до търговци, търговски дружества и кооперации. Социалната функция на държавата се отнася до дейността на училища, болници, театри и други.

Държавата осъществява и специфични функции, свързани с организация на дейности.

Държавното управление като власт е на две нива – институционално и функционално

Функционалното управление е свързано с трите власти, а институционалното обхваща целия държавен апарат.

109 comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *