Идеи и научни парадигми

Идеите в науката стават идеи, когато се реализират на практика и започнат да помагат в решаването на научни задачи.

ПАРАДИГМИ

Една задача, заедно с решението й, не е просто поредната досадна математика, а тя е това, което Томас Кун нарича парадигма. Това е образцово решение, което се превръща в модел за решаване на още задачи от същия тип. Парадигмата обаче, е и фундаментална теория, възглед и въобще светоглед.

Думата произлиза от старогръцки и означава образец, пример. Кун нарича парадигма това решение на задачата, което ни служи като образец.Това е началото, чрез което науката, не просто математиката, се надграждат. Научната парадигма не ни дава готови решения, но ни помага да намерим нови. Благодарение на нея, ние успяваме да се ориентираме къде да откриваме отговорите. Тъй като няма как да знаем новите условия, пред които ще бъдем изправени, ние няма как да имаме и готови решения, но основата, върху която ще стъпим, ни помага да се ориентираме,

ПАРАДИГМИ И ИДЕИ

Науката от една страна е съвкупност от твърдения, до които стигаме по логически път. Това обаче, не е напълно вярно. Ако науката е сбор от някакви твърдения, то за какво ни е тогава. Ето защо, можем да кажем, че науката е дейност по решаване на проблеми. За да решим обаче, научният проблем, то трябва да си служим с научни инструменти, разсъждения и най-важното – идеи. Чрез задачата образец, идеята е тази, която отвежда мисълта отвъд наличното знание. Когато този нов начин на решение е успешен, то научната идея става необходимост и се превръща в азбучна истина.

ПАРАДИГМИ И СВЕТОГЛЕД

Образцовите решения на научни проблеми или парадигмите, въвеждат нова форма на научна дейност. В своята книга Структурата на научните революции Томас Кун използва думата парадигма и за формите на научна дейност или по-точно теориите. Днес, този термин се възприема и като възглед. Фундаментален възглед, с който си служи не само науката, но и човечеството въобще. Парадигмата като светоглед ни служи да се ориентираме в света и да намерим своето място в него.

ТЕМА ЗА ЕСЕ: Еснафът иска да изглежда, а не да бъде, държи се прилично, а не добродетелно – Ал. Херцен

865 comments