Психологически теории

Ейбрахам Маслоу Закон Йеркс – Додсън https://bg.gov-civ-guarda.pt/zakon-t-na-jerks-dods-n-tazi-grafika-se-promeni-vr-zkata-vi-s-s-stresa https://manager.bg/tehniki-za-uspeh/trayna-namerete-balans-mezhdu-natovarvaneto-i-efektivnostta Врум Джеймс – Ланге https://www.postposmo.com/bg/teoria-de-las-emociones/ Фриц Хайдер https://www.vesti.bg/lyubopitno/kak-da-vliiaem-na-okolnite-5-syveta-ot-psiholozi-6145629 https://bg.edustanford.com/5796065-folk-psychology-as-a-theory Ерик Бърн https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=229920954669465

Read more

Междуличностни отношения

КАКВО СА МЕЖДУЛИчНОСТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ Междуличностните отношения представляват връзката, която всеки от нас изгражда при общуването си с другите. Тя се проявява и вътрешно, и външно. Вътрешната й проява се състои в нашето отношение, емоциите, които се предизвикват в нас при общуването ни с другите. Външната проява са всички поведенчески промени, които отношенията провокират. Те обаче, влияят и на двете страни […]

Read more

Какво е политическата власт

Има множество философски теории за политическата власт, но днес ще се запознаем са най-важните. Макс Вебер казва, че властта е обществено отношение, което е свързано с някакъв конфликт между страните. Силата винаги върви заедно с властта, а държавата е форма на организация на обществени отношения, чрез разпределяне на властта, благодарение на което хората са обединени и защитени. Основни нейни характеристики […]

Read more

Науката логика

1. ПОЯВА НА ЛОГИКАТА Благодарение на мисленето ние можем да познаем света или с други думи, то реализира нашите познавателни способности. Чрез него опознаваме по-добре вещите, явленията и всичко, което ни заобикаля. Критическото мислене обаче, се опитва да разбере и самото себе си. То е насочено към външния свят, но и към самото него. Науката за мисленето наричаме логика, а […]

Read more

Фр. Шилер

Онова полисно естество на гръцките държави, където всеки индивид се е радвал на независим живот, а когато е било необходимо , е могаъл да се превърне в цяло, отстъпи сега място на изкусен часовников механизъм, в който от съчетанието на безкрайно много, но безжизнени части, се създава механичен живот в цялото. Сега държавата и църквата , законите и нравите са […]

Read more

Ролята на държавата

На продуктовия пазар винаги съществува равновесие между търсенето и предлагането. На пазара обаче, влияят и други фактори, наречени още външни ефекти, които не зависят пряко от двете основни страни на пазара. Външни са ефектите върху трети страни, които не са преки участници в пазара, но са засегнати от него. Тези ефекти се делят на положителни и отрицателни. Отрицателните, наречени още […]

Read more

Ценностите и свободата на избор

ЦЕННОСТИТЕ НА КАНТ И НЕОКАНТИАНСТВОТО Кант казва, че човекът постига своята автономия, своята свобода, когато съгласува своята воля с всеобщото благо или всеобщите принципи на разума. Определя още и трите регулативни идеи на разума, а именно – за човешката душа, Бог и светът като Космос. Това обаче, са непознаваеми идеи. Неокантианството интерпретира тези идеи като ценности. Всяка историческа ситуация се […]

Read more

Ценността на човешкия живот

За да завършим с идеите на Кант, трябва да обясним какво представлява всъщност немския идеализъм, чиито представители са Имануил Кант, Георг Хегел, Артур Шопенхауер, Фридрих Шелинг. Философията на 19 век е белязана именно от идеите на немските идеалисти. Те смятат, че светът се основава на нематериалното и феномените могат само да се мислят, поставяйки най-високо мисълта. Така Кант издига регулативните […]

Read more

Идеи и научни парадигми

Идеите в науката стават идеи, когато се реализират на практика и започнат да помагат в решаването на научни задачи. ПАРАДИГМИ Една задача, заедно с решението й, не е просто поредната досадна математика, а тя е това, което Томас Кун нарича парадигма. Това е образцово решение, което се превръща в модел за решаване на още задачи от същия тип. Парадигмата обаче, […]

Read more
1 2 3 6